Clock-Time

Mc 7: 31-37

/ 708 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 31-37:  Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô không chỉ tường thuật lại cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh câm điếc thể lý, mà Chúa còn chữa lành cả bệnh câm điếc tâm lý, và nhất là chữa lành câm điếc tâm linh.
/ 1016 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Mở Ra - Thứ Sáu tuần V thường niên C

Tin mừng Mc 7: 31-37: Tin Mừng Máccô thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành một người bị câm điếc.
/ 1328 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu tuần V thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 31-37:  Tin Mừng hôm nay mặc khải cho ta biết Chúa Giêsu đến cứu vớt thế gian tội lỗi. Ep-pha-ta: Chúa Giêsu mở lại cánh cửa tâm hồn con người biết đón nhận Thiên Chúa Cha. 
/ 595 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu tuần V thường niên C

Tin mừng Mc 7: 31-37: Chúa chữa lành cho một người vừa câm vừa điếc để tỏ bày việc Chúa Giê-su đến cứu độ nhân loại bằng cách chữa khỏi bệnh điếc tâm hồn để sớm có thể nghe lời Chúa và chữa bệnh câm tâm hồn để có thể tuyên xưng đức tin trong việc ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa...
/ 913 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 31-37: Chúa chữa lành cho một người vừa câm vừa điếc để tỏ bày việc Chúa Giê-su đến cứu độ nhân loại bằng cách chữa khỏi bệnh điếc tâm hồn để sớm có thể nghe lời Chúa và chữa bệnh câm tâm hồn để có thể tuyên xưng đức tin trong việc ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa...
/ 1943 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu tuần V thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 31-37: Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đến và mời gọi ta: "Ephata - Hãy mở ra". Hãy mở tai ra để lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời anh em. Hãy phá đi bức tường định kiến, hãy phá đi bức tường ích kỷ, hãy phá đi bức tường tâm hồn cứng cỏi để mở rộng tâm hồn đón nhận anh em và đón nhận lời Chúa...
/ 1306 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy mở ra - Thứ Sáu tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 31-37: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị câm điếc về thể lý. Anh ta không thể giãi bày mà phải nhờ đến người thân trợ giúp anh, Người đã đặt tay trên anh và “ngước mắt lên trời...