Clock-Time

Mc 8: 11-13

/ 609 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên C

Tin mừng Mc 8: 11-13 Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su với các biệt phái về việc các biệt phái đòi Chúa một dấu lạ từ trời.
/ 796 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Tin Mừng Mc 8: 11-13  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy chỉ trong niềm tín thác tuyệt đối ở nơi Thiên Chúa chí ái, toàn tri và toàn năng, con người mới có thể “nhận được ơn sủng của Thiên Chúa”...