Clock-Time

Mc 8: 11-13

/ 1398 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mc 8: 11-13 Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su với các biệt phái về việc các biệt phái đòi Chúa một dấu lạ từ trời.
/ 1689 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Tin Mừng Mc 8: 11-13  Chúng ta đi tìm kiếm dấu lạ cũng như người Do Thái đòi hỏi Chúa Giêsu làm dấu lạ, nhưng chúng ta có khi không biện phân đâu là dấu lạ thật và đâu là dấu lạ giả. 
/ 1360 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Tin Mừng Mc 8: 11-13 Cuộc sống cho chúng ta nhiều điều thú vị, song cuộc sống cũng ẩn chứa nhiều vấn đề làm chúng ta phải lo âu, suy nghĩ.
/ 1507 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Tin Mừng Mc 8: 11-13  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy chỉ trong niềm tín thác tuyệt đối ở nơi Thiên Chúa chí ái, toàn tri và toàn năng, con người mới có thể “nhận được ơn sủng của Thiên Chúa”...