Clock-Time

Mc 8: 27-33

/ 1451 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thần Tượng Của Ta Là Ai? - Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 27-33     Ngày hôm nay, nếu có mặt ở đây, Chúa Giêsu cũng sẽ hỏi chúng ta rằng người ta bảo Chúa là ai và ta, ta sẽ trả lời với Chúa rằng Chúa là ai trong cuộc đời chúng ta.
/ 997 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 27-33  Qua bài Tin Mừng này, chúng ta nhận ra một Đức Ki-tô đầy tình thương, một Đức Ki-tô đang kiên nhẫn đào luyện các môn đệ yêu dấu của mình và các môn đệ càng chậm hiểu và yếu kém tin vào tình thương của Người, Người lại càng nhẫn nại.
/ 1135 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8: 27-33 “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, câu hỏi mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ khi xưa cũng là câu hỏi mà Người muốn mỗi người chúng ta phải trả lời.
/ 1941 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thầy Là Ai? - Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Thường Niên C

Tin mừng Mc 8: 27-33  Thiên Chúa là một mầu nhiệm đối với trí hiểu biết của con người. Mầu nhiệm này đã được mặc khải cho con người qua Đức Giêsu Kitô. Người là con một yêu dấu của Chúa Cha. 
/ 1802 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8: 27-33 Câu chuyện Tin Mừng của Marcô hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã dò hỏi các môn đệ xem dư luận nghĩ gì về Ngài?
/ 998 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Thường Niên C

Tin mừng Mc 8: 27-33  Qua bài Tin Mừng này, chúng ta nhận ra một Đức Ki-tô đầy tình thương, một Đức Ki-tô đang kiên nhẫn đào luyện các môn đệ yêu dấu của mình và các môn đệ càng chậm hiểu và yếu kém tin vào tình thương của Người, Người lại càng nhẫn nại.