Clock-Time

Mc 8: 27-35

/ 1896 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên B - Satan, hãy lui lại đàng sau Ta

Tin Mừng Mc 8: 27-35  Cũng như Phêrô, chúng ta muốn chận Chúa lại, không cho Chúa tiếp tục cuộc hành trình “kỳ quặc” về Giêrusalem. Chúng ta muốn “dạy” Chúa lối đường nên đi.

/ 1816 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên B - Đức Kitô Là Ai?

Tin Mừng Mc 8: 27-35 Đời ta luôn là một chuỗi những câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”. Và cuộc đời của ta sẽ chuyển biến tuỳ theo câu trả lời này của mình.

/ 1461 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 8: 27-35 Đức Giêsu là ai? Đó là một câu hỏi được đặt ra không phải chỉ trong thời Chúa Giêsu, mà còn được đặt ra ngay trong thời đại chúng ta ngày hôm nay.