Clock-Time

Mc 8:14-21

/ 890 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tránh Men Xấu - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8:14-21:   Tin Mừng hôm nay liên quan đến phép lạ hóa bánh ra nhiều mà thánh sử Marcô đã tường thuật trước đó (Mc 8,1-10). Phép lạ ấy chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu.
/ 779 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21: Sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, điều còn vương vấn trong trí các môn đệ là… bánh, không có gì hơn! Các ông không biết đi từ dấu chỉ ấy để vươn lên tới chỗ nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu.
/ 1625 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tránh men biệt phái và Hêrôđê- Thứ Ba Tuần VI Thường Niên C

Tin mừng Mc 8:14-21: Lời cảnh báo của Đức Giêsu đối với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Phariseu và men Herode” có vẻ như chẳng liên quan gì đến chuyện các ông quên đem bánh theo.
/ 1298 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21: Men có tác dụng làm dậy bất cứ khối bột nào nó được bỏ vào. Vì vậy, men tượng trưng cho một ảnh hưởng xấu có thể lây lan qua đời sống và làm hư hoại đời sống.
/ 1269 / Suy Niệm Hằng Ngày

Loại trừ men biệt phái - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mc 8:14-21:   Tin Mừng hôm nay có liên quan tới câu chuyện Tin Mừng về việc Chúa Giê-su làm phép hóa bánh ra nhiều...
/ 1921 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21: Chúa Giêsu mời gọi các Tông tồ đừng bị nhiễm lối sống của phái Pharisêu, và phe Hêrôđê...