Clock-Time

Mc 9: 41-51

/ 1600 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 41-51: Thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt...
/ 1148 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 41-50 Đức Giêsu nói đến phẩm chất người "môn đệ": "họ thuộc về Đức Kitô". Người tín hữu nhỏ bé nhất, người môn đệ tầm thường nhất, cũng tiêu biểu cho Đức Giêsu Kitô.