Clock-Time

Mc 9: 14-29

/ 1453 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 14-29: Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”...
/ 525 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Thường Niên C

Tin mừng Mc 9: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su trừ quỷ và chữa lành bệnh động kinh cho một em bé để trình bày sứ vụ cứu thế của Người...
/ 790 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Thường Niên B

Tin mừng Mc 9: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su trừ quỷ và chữa lành bệnh động kinh cho một em bé để trình bày sứ vụ cứu thế của Người...
/ 1218 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 14-29: Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”...
/ 1417 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên B - Hãy tin và cảm nghiệm quyền năng Chúa

Tin mừng Mc 9: 14-29: Đây là lần trừ quỷ thứ tư của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Marcô (x. ch1, ch.3 và ch.5). Hẳn trình thuật bi thương hấp dẫn này khiến sau khi gấp sách Kinh Thánh, độc giả vẫn có thể cảm nhận mức tàn phá của tên quỷ khiến cậu bé lâm bệnh trầm kha...