Clock-Time

Mc 9: 14-29

/ 1353 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 14-29: Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”...
/ 1555 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên B - Hãy tin và cảm nghiệm quyền năng Chúa

Tin mừng Mc 9: 14-29: Đây là lần trừ quỷ thứ tư của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Marcô (x. ch1, ch.3 và ch.5). Hẳn trình thuật bi thương hấp dẫn này khiến sau khi gấp sách Kinh Thánh, độc giả vẫn có thể cảm nhận mức tàn phá của tên quỷ khiến cậu bé lâm bệnh trầm kha...