Clock-Time

Mc 9: 2-10

/ 721 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hai Khuôn Mặt Một Tình Yêu - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

Tin mừng Mc 9: 2-10: Trong cuộc biến hình huy hoàng rực rỡ của Chúa Giêsu trên núi Tabo, chính Chúa Cha đã xác quyết một lần nữa : "Chúa Giêsu chính là Người Con yêu quý của Thiên Chúa". 
/ 404 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Mùa Chay B

Tin mừng Mc 9: 2-10: Chúa Giêsu biến hình để củng cố niềm tin cho các Tông đồ và đồng thời để chuẩn bị cho các ông có thể đón nhận việc Chúa Giêsu chiụ đau khổ và chịu chết .
/ 1927 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

Tin mừng Mc 9: 2-10: Trong bốn mươi ngày Chay Thánh, Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa tập luyện cuộc chiến đấu thiêng liêng, chịu ma quỷ cám dỗ. Đó là một quá trình để Chúa Giêsu nên vững mạnh, không những khi bị ma quỷ cám dỗ trước những nhu cầu ăn uống là điều căn bản nhất, mà còn cả khi Người đối diện với cuộc khổ nạn và cái chết..
/ 1582 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - Biến hình trong đời thường

Tin mừng Mc 9: 2-10: Biến Hình trên núi làm các ông hân hoan, không muốn xuống núi, vì trên núi hạnh phúc hơn cuộc sống đời thường... nhưng phải xuống núi. Hiểu được điều đó nên Susanna Wesley đã có lời cầu nguyện “Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng đạo không chỉ hạn hẹp trong nhà thờ...
/ 1251 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - Lên núi với Chúa

Tin mừng Mc 9: 2-10: Hành trình hành hương của dân Israel đến miền đất của tự do. Tất cả đó là hình ảnh mà được tiên báo rằng: Dẫu rằng qua những khó khăn của cuộc đời thì THIÊN Chúa vẫn là người dẫn đường. Và chúng ta hành hương bước theo Chúa trong đức tin và trong niềm tin...