Clock-Time

Mc 9: 30-37

/ 1520 / Suy Niệm Chúa Nhật

Phục Vụ Trong Khiêm Hạ - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên B

Tin mừng Mc 9: 30-37: Rồi Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35)...

/ 1713 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cuộc Khổ Nạn Và Tinh Thần Phục Vụ - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên B

Tin mừng Mc 9: 30-37: Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay mời gọi Kitô hữu cũng sống đời sống phục vụ, là cách thức thông phần vào cuộc Thương khó tử nạn của Chúa Giêsu.

/ 1307 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ai Là Người Lớn Nhất - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên B

Tin mừng Mc 9: 30-37:  Con đường tự hạ làm người bé nhỏ và phục vụ anh em là con đường để trở nên vĩ đại, trở nên người lớn nhất, người đáng kể trước mặt Thiên Chúa. 

/ 1561 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ai Muốn Làm Lớn - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên B

Tin mừng Mc 9: 30-37:  Chúa Giêsu không những không chấp nhận khuynh hướng xấu của loài người là muốn thống trị, muốn ăn trên ngồi trước mà Ngài còn đưa ra một đề nghị thật khác thường: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người”. 

/ 1681 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đơn Sơ Như Con Trẻ - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên B

Tin mừng Mc 9: 30-37: Trang Tin mừng này gợi lên một hình ảnh rất đẹp của Chúa Giêsu: Ngài ôm lấy em nhỏ. Những cái ôm trong cuộc sống thường mang nặng ý nghĩa tình cảm

/ 1622 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 30-37: Yêu thương và phục vụ, đó là tóm lược chính yếu mà Chúa Giêsu muốn tỏ lộ cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay.