Clock-Time

Mc 9: 38-40

/ 2784 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 38-40: Nhìn gương của Gioan, chúng ta sẽ không thất vọng về bản chất xấu xa của chính mình, nhưng thêm tin tưởng hơn vào tình thương có sức biến đổi tuyệt vời của Chúa. Đặc biệt là hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một đường hướng để sống và thực hành trong cách cư xử với những người không cùng một nhóm...
/ 2290 / Suy Niệm Hằng Ngày

Không có chuyện phe nhóm - Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên B

Tin mừng Mc 9: 38-40: Chúa Giêsu khẳng định và rút ra một phương châm cho các môn đệ: “Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta” (c.40). Đây là bài học cho cuộc sống chung trong xã hội. Chúng ta thường bắt người khác phải theo ý mình, sử dụng phương pháp của mình, không được sai sót một tý nào.