Clock-Time

$14 - 59 Lời Hứa Cho Những Ai Mang Chuỗi Hạt Mân Côi - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Ngay cả khi lần hạt Mân Côi cũng không dám lần hạt công khai, sợ người ta bảo mình là lạc hậu. Cũng như chàng sinh viên khoa học thấy nhà bác học Louis Pasteur lần hạt trên chuyến xe lửa. Câu truyện thiếu niên 12 tuổi trên đây, được khỏi bị quỷ ám, là do đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, làm chứng cho 59 lời hứa này.

Đức Mẹ Maria
$14 - 59 Lới Hứa Cho Những Ai Mang Chuỗi Hạt Mân Côi

Trên đây chúng tôi có trình bày 15 lời hứa Đức Mẹ ban cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Còn 59 lời hứa dưới đây, Đức Mẹ đã ban cho vị thần khải, chị Genevieve từ ngày 24 đến 31 tháng 5 năm 1982, là Đức Mẹ dành riêng cho những ai, vì mộ mến chuỗi Mân Côi, mà mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi (đeo ở cổ, bỏ túi, bỏ xắc tay, đeo ở thắt lưng như các thày dòng...) Thực ra khi nghiên cứu các ơn này, chúng ta cũng thấy nhiều điều giống nhau giữa 15 lời hứa hứa, và 59 lời hứa. Là vì: nếu có mộ mến chuỗi Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi, thì mới thích thú mang chuỗi Mân Côi trong người. Do đó mà các ơn Đức Mẹ ban cho cũng giống nhau, tuy cũng có nhiều trường hợp khác nhau. Sau đây là tóm tắt những lời hứa của Đức Mẹ:

1. Sẽ được Đức Mẹ dẫn đến cùng Chúa
2. Được Đức Mẹ giúp đỡ trong mọi khó khăn
3. Được học biết và yêu mến Chúa
4. Sẽ có ý thức sâu xa về Chúa trong đời sống hằng ngày
5. Ăn mặc nết na và giữ đức trong sạch
6. Hiểu biết tội lỗi và thực tình tu sửa
7. Có tinh thần phổ biến và thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima
8. Mẹ là trung gian ban nhiều ơn phúc
9. Luôn luôn được sống bình an trong Chúa và Đức Mẹ
10. Có tinh thần yêu thích đọc kinh Mân Côi
11. Được yên ủi trong những lúc đau khổ
12. Luôn luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng để tìm chân lý.
13. Được sốt sắng tôn thờ Thánh Tâm Đức Chúa Jêsu, và Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ
14. Được yêu mến Chúa Jesu bị đóng đinh
15. Được chữa khỏi lành bệnh thể xác
16. Hãy mang chuỗi Mân Côi cho kẻ liệt và kẻ đang hấp hối.
17. Mẹ sẽ ban cho gia đình họ được bằng an.
18. Chuỗi Mân Côi là phương tiện đánh đuổi ma quỷ.
19. Người ấy sẽ khuyên bảo được kẻ có tội ăn năn trở lại
20. Mẹ sẽ ban cho vợ chồng chung thuỷ suốt đời
21. Con cái thương yêu nhau và có lòng tôn kính Đức Mẹ
22. Mẹ sẽ ban cho bất cứ điều gì họ xin
23. Nếu họ túng nghèo, Mẹ sẽ ban cho có công ăn việc làm
24. Khỏi phải chết bất đắc kỳ tử, được lãnh các Bí Tích trước khi qua đời
25. Khi chết được thóat khỏi luyện ngục
26. Được toàn thể các thánh cầu bàu khi sống cũng như khi qua đời
27. Được con cái thảo kính. Con cái họ được giáo dục mộ mến chuỗi Mân Côi
28. Được ơn đặc biệt khi nhìn ảnh chuộc tội, và kêu tên thánh danh Đức Chúa Jesu
29. Mẹ sẽ ban muôn vàn ơn lành cho các em bé mang chuỗi Mân Côi
30. Mẹ sẽ cứu cả thế giới bằng chuỗi hạt Mân Côi
31. Mẹ sẽ bảo vệ họ khi Chúa giáng trần lần thứ 2.
32. Các nước độc tài sẽ trở lại, nếu có nhiều người lần chuỗi Mân Côi
33. Ai truyền bá chuỗi Mân Côi sẽ được kể là “chiến sĩ mũ xanh” của Đức Mẹ
34. Sẽ được nhận là nữ tỳ của Đức Mẹ cho những bà nào mộ mến chuỗi Mân Côi
35. Được nhận là chiến sĩ của Đức Mẹ cho những ông nào quảng bà chuỗi Mân Côi.

Lời bàn: Xem như thế chúng ta biết được chỉ nguyên mang chuỗi hạt Mân Côi (chưa kể đọc kinh Mân Côi) mà đã được nhiều ơn ích như vậy. Chẳng bù lại với nhiều người khi đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, sợ người ta bảo mình là mê tín, cho nên phải giấu diếm. Ngay cả khi lần hạt Mân Côi cũng không dám lần hạt công khai, sợ người ta bảo mình là lạc hậu. Cũng như chàng sinh viên khoa học thấy nhà bác học Louis Pasteur lần hạt trên chuyến xe lửa. Câu truyện thiếu niên 12 tuổi trên đây, được khỏi bị quỷ ám, là do đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, làm chứng cho 59 lời hứa này.

Lm. Trần Khắc Khoan
Trích 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi