Clock-Time

$21 - Chuỗi Hạt Mân Côi Với Kẻ Ốm Liệt - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Mọi người ngơ ngác, thấy phép lạ nhãn tiền.. Nhiều người hết sức cảm động. Cả nhà thờ đều oà lên khóc vì phép lạ đặc biệt, mà Đức Mẹ đã ban cho dì phước liệt giường lâu năm. Sau tràng chuỗi 150, cả nhà dòng đứng lên hát kinh Magnificat tạ ơn Đức Mẹ.

Đức Mẹ Maria
$21 - Chuỗi Hạt Mân Côi Với Kẻ Ốm Liệt

Tại nữ tu viện ở Tây ban Nha, có một dì phước bị tê liệt trầm trọng đã nhiều năm. Dì ốm o gầy gò, không thể cử động được. Hơn 2 năm liệt giường, dì chỉ nằm lần chuỗi Mân Côi, và suy niệm các sự thương khó Đức Chúa Giêsu, nên đã can đảm chịu đựng được những sự đau đớn. Một hôm Đức Mẹ soi sáng cho Bà Bề Trên tu viện, nảy sinh ra ý kiến là khiêng dì phước ra nằm trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Cả dòng lần chuỗi Mân Côi cầu cho chị dòng được thuyên giảm, nếu đẹp lòng Chúa và sáng danh Đức Mẹ. Một sự lạ đã xảy ra: khi đọc chuỗi 5 sự Vui, dì cố gắng theo dõi, và cảm thấy hết sức mệt nhọc. Khi đọc chuỗi 5 sự Thương, dì cảm thấy phấn khởi, sức khoẻ dần dần hồi phục. Khi đọc chuỗi 5 sự Mừng, dì tươi vui hẳn lên, và coi như bình phục. Dì tự đứng lên, và quỳ gối cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cứu dì.

Mọi người ngơ ngác, thấy phép lạ nhãn tiền.. Nhiều người hết sức cảm động. Cả nhà thờ đều oà lên khóc vì phép lạ đặc biệt, mà Đức Mẹ đã ban cho dì phước liệt giường lâu năm. Sau tràng chuỗi 150, cả nhà dòng đứng lên hát kinh Magnificat tạ ơn Đức Mẹ.

Lời bàn: Linh Mục Joakim Soler dòng Đaminh đã chứng kiến phép lạ này, và Ngài đã kể lại trong cuốn Nhật ký. Phép lạ Đức Mẹ Mân Côi cứu kẻ liệt thì không sao kể cho xiết được. Chỉ nguyên các phép lạ Đức Mẹ đã cứu kẻ liệt ở Lourdes thì đủ đế chứng tỏ những ai mắc bệnh nan y mà tuyệt đối tin thưởng ở quyền phép Mẹ, thì hầu như được khỏi cả. Chính bản thân chúng tôi đã đến Lourdes năm 2000, chúng kiến tận mắt không biết bao nhiêu là phép lạ, hoặc được người ta kể lại. Rất nhiều nạng chống, xe lăn được treo đầy trên vách núi, làm chứng cho những phép lạ được khỏi bệnh.

Lm. Trần Khắc Khoan
Trích 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi