Clock-Time

Bài ca tuyệt vời Magnificat

Có thể nói bài ca Magnificat là một cảm tác tuyệt vời của Ðức Maria. Vỏn vẹn có độ 10 câu mà hàm chứa một kho báu cao siêu huyền nhiệm, tiềm ẩn một ngọn lửa thiêng của Thần Trí. Nói đúng hơn bài ca Magnificat phản ảnh tinh thần Phúc Âm cùng con đường linh đạo mà Người Con Chí Ái đang nằm trong dạ Mẹ sẽ ban bố và rao giảng sau này. Có sách viết bài ca Magnificat là của bà Elizabeth; có bản lại viết bài này phỏng theo bài cầu nguyện của bà Anna với câu:

Đức Mẹ Maria
Bài ca tuyệt vời Magnificat

Trần Hữu Khắc

Có thể nói bài ca Magnificat là một cảm tác tuyệt vời của Ðức Maria. Vỏn vẹn có độ 10 câu mà hàm chứa một kho báu cao siêu huyền nhiệm, tiềm ẩn một ngọn lửa thiêng của Thần Trí. Nói đúng hơn bài ca Magnificat phản ảnh tinh thần Phúc Âm cùng con đường linh đạo mà Người Con Chí Ái đang nằm trong dạ Mẹ sẽ ban bố và rao giảng sau này. Có sách viết bài ca Magnificat là của bà Elizabeth; có bản lại viết bài này phỏng theo bài cầu nguyện của bà Anna với câu:

Lòng tôi nhảy mừng trong Ðức Yahvê, Ðấng đã nhấc kẻ hèn mọn lên từ tro bụi và nâng khó nghèo khỏi đống phân nhơ" (Sam 2:1,8)

Rồi lại có bản cho là Giáo Hội sơ khai đã soạn ra. Nếu quả vậy thì ta vô tình phủ nhận sự linh ứng nơi Ðức Maria là Hiền Thê của Chúa Thánh Thần. Nay xin mạo muội khơi lên những liên hệ giữa Tin Mừng với bài Magnificat. Cũng xin thưa có điều gì thiếu sót xin vui lòng bổ khuyết, chỉ giáo.

Trước hết một việc không thể thiếu mỗi khi cầu nguyện, Ðức Maria cất lên lời tán tụng Thiên Chúa:

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Chuộc tôi" (Lc 1:46-47)

Ngợi khen Thiên Chúa, Ðấng Chí Tôn toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ, khả kính vì:

Ai nào như Ðức Yahvê, Thiên Chúa chúng ta Ðấng ngự trên cõi cao xanh(Tv 113:5)

Ngợi khen Thiên Chúa vì Người là Ðấng Cứu Ðộ chúng sinh:

Sinh mạng tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa và hớn hở trong ơn cứu độ của Người(Tv 35:9)

Và:

Phần tôi nhảy mừng trong Ðức Yahvê, hoan hỷ trong Chúa tế độ của tôi(Ha 3:18)

Tiếp đến, Mẹ Maria khiêm tốn tự nhận mình là "Phận nữ tỳ hèn mọn"

Vì Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tớ Chúa, vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phước" (Lc 1:48)

Ðược chọn làm Mẹ Ðấng Cứu Thế và cũng là Mẹ Thiên Chúa, một tước vị quá cao sang mà Ðức Mẹ vẫn coi mình chỉ là một tôi tớ hèn mọn. Dưới con mắt người đời Mẹ chỉ là một thôn nữ tầm thường nhưng Thiên Chúa nhìn vào tâm hồn để đánh giá.

Trong Cựu Ước có nói tới nàng Lêa được diễm phúc, nàng sung sướng quá thốt lên "Hạnh phúc của tôi! Các bạn gái sẽ khen tôi có phúc(Kn 30:13). Có đem so sánh với diễm phúc Ðức Maria lãnh nhận từ Thiên Chúa thì không đáng kể vì ngôi vị Ðức Mẹ quá cao sang, một đặc ân độc nhất vô nhị. Giáo Hội đã tuyên xưng trong các Tông Thư Ðức Maria được tôn vinh sau Con Mình, Mẹ vượt trên hết các Thiên thần, trên các Thần Thánh vì Mẹ trực tiếp tham dự hoàn toàn vào các mầu nhiệm của Ðức Kitô (GH #66). Ðoạn khác, Giáo Hội công bố Ðức Maria là một thụ tạo không vương nhiễm tội lỗi ngay từ lúc thụ thai và cũng là Cung Ðền của Chúa Thánh Thần (GH #56). Với những tước vị trên đây quả như lời Ðức Mẹ ca tụng:

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Người chí thánh" (Lc 1:49)

Mẹ Maria có đưa ra một thực trạng như là một xác tín về Tình Thương của Chúa:

Lòng thương xót Chúa trải qua đòi nọ đến đời kia, hằng thương xót những ai kính sợ Chúa" (Lc 1:50)

Phải chăng Ðức Maria cảm nghiệm sâu xa lời trong Thánh Vịnh:

Vì như trời cao hơn đất thế nào thì ơn Người cũng cao vời trên những ai kính sợ Người(Tv 103:11)

Và:

Như người cha xót thương con mình thế nào thì Chúa xót thương những ai kính sợ Người như vậy(Tv 103:13)

Một điểm đáng ghi nhớ là "Kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan(Tv 111:10)

Về sự kiêu căng cùng quyền thế, Ðức Maria cả quyết:

Chúa đã ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo, Chúa đã hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao, Và đã nâng người hèn mọn lên" (Lc 1:51-52)

Ðể sáng tỏ hơn về nhận định của Ðức Mẹ thiết tưởng cũng nên suy niệm thêm hệ lụy tất nhiên phải có vì "kiêu ngạo đi trước, suy tàn theo sau(CN 16:18), ngay từ đầu, Lucifer đến Adong... đã bị quật ngã thì phải tin vào lời Ðức Mẹ:

Chúa lấy sức mạnh nơi cánh tay Người mà đánh tan những kẻ có lòng kiêu căng" (Lc 1:51)

Sách Huấn Ca còn có những câu mạnh mẽ hơn:

Kiêu ngạo, Thiên Chúa xóa cả vết chân và phá tan tành bình địa. Người hủy chúng khỏi đất. Người đánh bạt chúng đi. Người làm chúng tận tuyệt không còn ai nhớ tới(HC 10:14)

Vua David cũng dí dỏm nói:

Chính Chúa thống trị lòng kiêu biển cả, thủy trào dấy lên, Người nhận lắng xuống(Tv 89:10)

Thiên Chúa hạ kẻ kiêu căng thì trái lại Người nâng kẻ khiêm nhu lên. Tiên tri Ezekiel đã diễn tả:

Người hạ cây cao xuống và cho cây thấp mọc lên(Ez 17:22)

Cá nhân người viết đã cảm nhận thấy một sự thật là tất cả những người tự phụ kiêu căng xưng hùng xưng bá đạo cũng như đời, không chóng thì chầy đều bị đào thải hoặc quật ngã, người đời cười chê.

Về số phận những người giàu có hay nghèo hèn Thiên Chúa đã minh định như lời Ðức Mẹ:

Chúa đã cho người đói khó no đầy ơn phúc và để người giàu có trở về tay không" (Lc 1:53)

Trong cuộc sống đã không thiếu những cảnh ngộ phút chốc giàu có trở nên khánh kiệt vì "Chẳng phải sung túc giàu có mà đời sống được của cải bảo đảm(Lc 12:17)

và đã xảy ra biết bao cuộc đổi đời:

Hạng giàu có sa cơ nghèo nàn túng đói, Kẻ họng khô, Người đã cho uống thỏa thuê(Tv 34:107)

Một điều đáng khích lệ là Chúa luôn luôn quan hoài tới lớp người nghèo. Người đã sai các Tông Ðồ đem Tin Mừng cho những người nghèo khó.

Cuối bài ca Magnifiacat, Ðức Maria nhắc lại mối giao ước đã có, đang có và sẽ tồn tại mãi giữa Thiên Chúa và dân Israel:

Cha đã săn sóc Israel đầy tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót Chúa. Như Chúa đã phán hứa với tổ phụ ta, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời" (Lc 1:54-55)

Những giao ước giữa con người với con người thường trở thành bội ước nhưng với Thiên Chúa thì bất di bất dịch, trước sau như một. Chính Chúa đã phán nhiều lần:

Núi non có thể đổi dời, gò đống có thể xê đi, Còn tình nhân nghĩa Ta với người sẽ không đổi dời và hòa ước của Ta sẽ không hề xê dịch(Is 54:10)

Có nghĩa là dù vật đổi sao dời, giao ước của Thiên Chúa không hề đổi thay. Sách Sáng thế thời Abraham cũng được minh chứng về lời giao ước của Thiên Chúa:

Ta sẽ lập giao ước giữa Ta và ngươi và dòng giống ngươi sau ngươi qua các thế hệ làm giao ước vạn đại ngõ hầu Ta là Thiên Chúa của ngươi và của dòng ngươi sau ngươi(ST 17:7)

Ðiểm then chốt là con người phải nhìn nhận Thượng Ðế là Thiên Chúa độc nhất và tôn thờ Người.

LỜI KẾT

Trong ngày truyền tin, hai tiếng XIN VÂNG âm thầm kín đáo trong căn buồng nhỏ hẹp có khác chi sự kiện Abraham đáp lại tiếng gọi từ trời để bỏ quê hương bản quán đến một nơi xa lạ, như Giaon Tiền Hô lên đường chuẩn bị cho Ðấng Cứu Thế đến, như các Tông Ðồ từ giã gia đình, bỏ lại lưới thuyền đi theo Thầy, như Saolê bước vào con đường mới trong sứ vụ làm tông đồ. Hai tiếng XIN VÂNG mở một KỶ NGUYÊN MỚI sau bốn ngàn năm trông đợi Ðấng Thiên Sai. Kể từ giây phút Ðức Maria thưa "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin ý Chúa cứ thể hiện nơi tôi" thì Maria không còn thuộc về Maria nữa, trọn cuộc sống đã nằm trong bàn tay Chúa để Người sử dụng theo ý Người.

Theo linh mục BEAUBIEN, O.F.M. thì sự kiện Ðức Maria tự nhận là tôi tớ Chúa không phải là làm các việc cho Chúa mà để Chúa làm nơi mình. Và đó là lợi điểm cho chúng ta vì:

Ðấng vạn năng trên mọi sự, Người có thể làm được cho ta hơn ngàn trùng những điều ta cầu xin, những điều ta nghĩ tới(Eph 3:20).

Xuyên qua những tư tưởng trên, bài ca Magnificat không tuyệt vời sao được, có phải không bạn đọc.

-----------------------------------

TRẦN HỮU KHẮC (Bản bút viết bài này để mến tặng Chị Hội Trưởng cùng các Hội Viên Legio Mariae hạt Orange để ghi nhớ công tác phụ trách phát hành Nguyệt San Hiệp Nhất, cách riêng Legio Junior tổ chức đến thăm viếng, giúp vui cho những người già yếu trong nhà hưu dưỡng)

Nguồn: Trang Tin Cần Có Chúa