Clock-Time

Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria - Nguyễn Chính Kết

Tại Do Thái nói riêng, và nhân loại nói chung, đặc biệt tại châu Á, người phụ nữ thường phải đóng vai trò phụ thuộc, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhưng trong một công việc quan trọng vào bậc nhất của nhân loại là việc cứu chuộc nhân loại, Thiên Chúa lại dùng Đức Ma-ri-a, là một phụ nữ, đóng vai trò hết sức quan trọng.

Mẹ Maria
Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Nguyễn Chính Kết

1. Ma-ri-a, một phụ nữ quan trọng trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa

Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại, ta thấy Thiên Chúa đã cho xuất hiện một người nữ đóng một vai trò rất quan trọng. Nhân vật quan trọng nhất là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, xuống thế làm người để chịu chết hầu chuộc lại lỗi lầm của cả nhân loại trước mặt Thiên Chúa. Ngài vừa là người mà cũng là Thiên Chúa. Nhân vật thứ hai, ít quan trọng hơn, nhưng vẫn quan trọng vào hàng thứ hai, đó là Đức Ma-ri-a, Mẹ của Đức Giê-su. Vì để sinh ra làm người, Đức Giê-su phải có một người mẹ, nghĩa là phải nhờ một phụ nữ cưu mang mình và sinh ra mình. Đức Ma-ri-a không phải chỉ là người sinh ra Đức Giê-su rồi thôi, mà còn là người cộng tác với Đức Giê-su một cách đắc lực trong việc cứu chuộc nhân loại. Và Mẹ có đầy đủ tư cách, nhân đức để xứng đáng đảm trách vai trò quan trọng ấy. 

Tuy nhiên, để Đức Giê-su nhập thể thành người, Thiên Chúa đã chỉ nhờ một phụ nữ làm mẹ, chứ không nhờ một người nam làm cha ruột của mình. Do đó, Đức Giê-su có mẹ ruột, mà không có cha ruột. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy điều ấy, và như thế, thánh Giu-se chỉ là cha nuôi của Đức Giê-su. Đức Giê-su thụ thai trong lòng Mẹ Ma-ri-a bởi quyền năng Thánh Thần chứ không do một người nam nào cả. Hành động của Giu-se trong bài Tin Mừng hôm nay chứng tỏ điều ấy. Giu-se thấy Ma-ri-a mang thai nhưng không phải do mình, nên toan tính âm thầm từ bỏ Ma-ri-a. Nhưng khi biết thánh ý của Thiên Chúa muốn mình làm cha nuôi để bao bọc Đấng Cứu Thế, Giu-se đã sẵn sàng tuân theo. Như vậy, Mẹ Ma-ri-a chính là người thân thiết, ruột thịt duy nhất của Đức Giê-su. Do đó, vai trò của Mẹ Ma-ri-a là vai trò duy nhất và hết sức độc đáo trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. 

2. Phẩm giá người phụ nữ trong Ki-tô giáo 

Tại Do Thái nói riêng, và nhân loại nói chung, đặc biệt tại châu Á, người phụ nữ thường phải đóng vai trò phụ thuộc, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhưng trong một công việc quan trọng vào bậc nhất của nhân loại là việc cứu chuộc nhân loại, Thiên Chúa lại dùng Đức Ma-ri-a, là một phụ nữ, đóng vai trò hết sức quan trọng. Từ chức vị Mẹ Đức Giê-su, Đức Ma-ri-a đã trở thành Mẹ của Giáo Hội, vì Đức Giê-su là đầu của Giáo Hội, hay Giáo Hội là thân thể của Đức Giê-su. Nếu Mẹ Ma-ri-a là mẹ của Đầu, tất cũng phải là Mẹ của Thân Thể. Do đó, Mẹ Ma-ri-a cũng là Mẹ của từng người và mọi người Ki-tô hữu. 

Như thế, một cách nào đó, Thiên Chúa đã nâng phẩm giá của người phụ nữ lên rất cao. Thật là một cuộc cách mạng về vai trò và phẩm giá người phụ nữ! Chính vì thế, trong nền văn minh Ki-tô giáo, người phụ nữ luôn luôn được coi trọng hơn so với những nền văn minh phi Ki-tô giáo. Trong Ki-tô giáo, người phụ nữ hoàn toàn bình đẳng với nam giới, vì cả hai đều là con cái Thiên Chúa, và đều là những giá trị rất cao đến nỗi Thiên Chúa đã sẵn sàng để cho Con của Ngài phải chết để cứu lấy họ. Thánh Phao-lô đã nói lên sự bình đẳng ấy trong Đức Giê-su: « Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô » (Gl 3, 26.28). 

3. Hãy tôn trọng phẩm giá người phụ nữ

Mặc dù Ma-ri-a chỉ là một thôn nữ nghèo hèn, chẳng có một địa vị nào ngoài xã hội hay trong tôn giáo, nhưng ta thấy thiên sứ đã có một thái độ hết sức kính cẩn đối với Ma-ri-a. Chính Thiên Chúa cũng đã có thái độ rất tôn trọng tự do của Ma-ri-a trong việc mời gọi nàng làm Mẹ Đấng cứu Thế. Nếu Ma-ri-a không đồng ý, Thiên Chúa cũng sẽ tôn trọng và chấp nhận sự không đồng ý đó chứ không cưỡng ép. Sau khi Ma-ri-a đồng ý, nàng đã trở nên một nhân vật hết sức quan trọng trong việc cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa hơn bất kỳ một người đàn ông nào trên thế giới, ngoại trừ Đức Giê-su vốn là Con Thiên Chúa.

Điều đó cho thấy trước mặt Thiên Chúa, xét về mặt phẩm giá và khả năng hữu ích trước mặt Thiên Chúa, người nữ không thua kém gì người nam. Vì thế, là người Ki-tô hữu, chúng ta cần bắt chước Thiên Chúa trong quan niệm cũng như trong cách hành xử đối với phụ nữ. Nếu ta là người kính trọng và yêu mến Mẹ Ma-ri-a, ta cũng phải tỏ lòng kính trọng và yêu mến ấy qua cách đối xữ với mọi người phụ nữ ta gặp. Hãy tôn trọng họ vì họ là người nữ, vì họ hoàn toàn bình đẳng với người nam trước mặt Thiên Chúa. Càng ngày xã hội con người càng cảm thấy sự bình đẳng ấy là hợp lý. Ta thấy xã hội nào càng văn minh thì càng tôn trọng sự bình đẳng về phẩm giá của người phụ nữ hơn so với người nam.

4. Người phụ nữ hãy sống đúng với phẩm giá của mình 

Trước mặt Thiên Chúa, người phụ nữ hoàn toàn bình đẳng đối với người nam. Vì thế, người phụ nữ cũng cần xóa bỏ mặc cảm tự ty trong gia đình, xã hội cũng như Giáo Hội. Họ cần chứng tỏ khả năng, tư cách, đạo đức, cách nhìn mọi sự không thua kém gì người nam. Nếu có thua người nam về một vài mặt này thì họ lại hơn người nam về một vài mặt khác. Cũng như Đức Ma-ri-a, Mẹ đã nổi bật về sự thánh thiện, lòng khiêm nhượng và tinh thần vâng phục thánh ý Thiên Chúa hơn bất kỳ ai khác. Vì thế, Mẹ cũng rất đáng được khâm phục và kính trọng. Người phụ nữ cũng cần nổi bật về sự dịu dàng, duyên dáng, dễ thương, kiên nhẫn… là những đức tính cần có của người phụ nữ, và làm cho người phụ nữ trở nên đáng yêu, đáng phục, đáng trọng.