Clock-Time

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện: Người Nông Dân Và Người Thợ Săn

Người Nông Dân & Người Thợ Săn: Ngày xưa, có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo, chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó cẩn thận...
MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN

NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ NGƯỜI THỢ SĂN