Clock-Time

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

/ 677 / Sách Nói Công Giáo

Con cái của THIÊN CHÚA - #32 Cùng uống mới say – Mỗi ngày một câu chuyện Hot

Người Kitô hữu chính là người khi tiếp đãi người khác thì không cần phân biệt cao thấp, giàu nghèo, quý tiện, nhưng tất cả mọi người đều được họ đối đãi như nhau, bởi vì họ luôn tâm niệm rằng: tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em với nhau...
/ 660 / Sách Nói Công Giáo

Con cái của THIÊN CHÚA - #32 Cùng uống mới say – Mỗi ngày một câu chuyện Hot

Người Kitô hữu chính là người khi tiếp đãi người khác thì không cần phân biệt cao thấp, giàu nghèo, quý tiện, nhưng tất cả mọi người đều được họ đối đãi như nhau, bởi vì họ luôn tâm niệm rằng: tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em với nhau...
/ 694 / Sách Nói Công Giáo

Người được COI TRỌNG - #31 Tạm mời một bữa – Mỗi ngày một câu chuyện Hot

Có một vài người Kitô Hữu thường hay hồ nghi về tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ, bởi vì họ chỉ thấy cuộc đời của mình sao gặp nhiều chông gai khốn đốn mà không thấy sung sướng hạnh phúc như người khác. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là những vật chất ở đời này, nhưng là sự sống đời sau…
/ 646 / Sách Nói Công Giáo

THINH LẶNG và CẦU NGUYỆN - #30 Ăn thì không nói chuyện – Mỗi ngày một câu chuyện Hot

Hễ được cấp trên chiếu cố mời ăn uống là cảm thấy được ưu đãi, do đó mà có rất nhiều người đem cái dỡ của anh em ra mà nói, đó là khuyết điểm chung của con người. Người Kitô hữu thì luôn im lặng dù được cấp trên mời dự tiệc, nhưng nếu có nói thì nói điều tốt của anh em mà thôi, đó chính là ưu điểm của người Kitô hữu...
/ 847 / Sách Nói Công Giáo

BỆNH trong tâm hồn người Kitô Hữu - #28 Bệnh của ai hại người ấy – Mỗi ngày một câu chuyện Hot

Bệnh nào cũng đau và cũng đều làm hại thân xác, nhưng không phải bệnh nào cũng đều làm cho sinh mạng trở nên nguy hiểm, chỉ có bệnh trong tâm hồn mới có thể làm cho linh hồn chết và thân xác cũng chết, mà bệnh trong tâm hồn đó chính là: giam dâm, kiêu ngạo, ghét ghen, tị hiền anh chị em…
/ 538 / Sách Nói Công Giáo

Đền thờ của tâm hồn - #27 Thịt dê trắng hấp – Mỗi ngày một câu chuyện Hot

Thời xưa vì thích ăn miếng “thịt dê trắng hấp” mà La Hữu phải đến thật sớm, thời nay có những người Kitô hữu cũng thích nhậu thịt chó mà đến bàn nhậu sớm, nhưng hễ đến nhà thờ dâng thánh lễ thì phải đợi vợi con thúc giục kêu réo mới đi, mà nếu có đi thì đợi linh mục giảng xong mới vào nhà thờ, họ coi Mình Thánh Chúa còn thua miếng “thịt dê trắng hấp”....
/ 512 / Sách Nói Công Giáo

BỔN PHẬN của Người học trò Kitô hữu - #26 Học trò phong lưu – Mỗi ngày một câu chuyện Hot

Người học trò Kitô hữu thì luôn nỗ lực học hành vì đó là bổn phận phải làm của người làm con Thiên Chúa, hơn nữa, các học trò Kitô hữu đều biết noi gương Chúa Giêsu, chăm chú nghe giảng Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống thời học trò của mình, cũng như trong bất cứ môi trường sinh hoạt nào…
/ 933 / Sách Nói Công Giáo

Kính mến Thiên Chúa – Yêu thương tha nhân - #25 Coi trọng coi khinh – Mỗi ngày một câu chuyện Hot

Người Kitô hữu có rất nhiều khuôn phép, quy tắc và lễ nghĩa trong Thánh Kinh và giáo huấn của Giáo Hội, nhưng tất cả các quy tắc, khuôn mẫu ấy đã được Chúa Giêsu tóm gọn trong hai điều, đó là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân...