Clock-Time

Thơ - ​Chúa Chiên Lành

Thiên Chúa hết sức thân tình, Gọi Ki-tô hữu chúng mình là “chiên”. Mọi điều Chúa chỉ có khuyên, Hãy nghe Lời Chúa, lo phiền làm chi. Chúa ban sức sống diệu kỳ,
Chúa Chiên Lành

Ga 10,27-30

Thiên Chúa hết sức thân tình,
Gọi Ki-tô hữu chúng mình là “chiên”.
Mọi điều Chúa chỉ có khuyên,
Hãy nghe Lời Chúa, lo phiền làm chi.
Chúa ban sức sống diệu kỳ,
Không ai cướp được mỗi khi có Ngài.
Chúa luôn gìn giữ an bài,
Làm con chiên Chúa hỡi ai tin Người.
Thiên Chúa chủ tể trên trời,
Mọi loài, mọi vật do Người dựng nên.
Chẳng ai được phép vượt quyền,
Dù là thần thánh, hay tiên mặc lòng.
Chúng ta phải gắng lập công,
Cầu nguyện với Chúa cho lòng bình an.
Và sống đạo đức hiền ngoan,
Nghe lời Chúa dạy, gian nan mặc dù.
Không nên oán trách kẻ thù,
Siêng năng dự lễ – đền bù tội nhân.
Công việc nhà Chúa luôn cần,
Đừng có chểnh mảng bỏ phần ơn riêng.
Vì đây là phúc thiêng liêng,
Ta luôn cố gắng và khuyên mọi người.
Cùng nhau tìm lấy Nước Trời.
Là nơi hạnh phúc cho người Chúa yêu.

Giuse NGUYỄN MẠNH ĐIỀN
(Giáo xứ Bà Trà – Gp. Phú Cường)