Clock-Time

Thơ - Hãy Sống Lời Chúa

Thiên Chúa đòi buộc chúng ta,Nếu yêu mến Chúa phải là thực thi:Mang Lời của Chúa ra đi,Tin Mừng luôn được duy trì khắp nơi. Nói cho hết thảy mọi người, Hãy yêu mến Chúa, giữ Lời Ngài ban...
HÃY SỐNG LỜI CHÚA

Ga 14: 23-29

Thiên Chúa đòi buộc chúng ta,

Nếu yêu mến Chúa phải là thực thi:

Mang Lời của Chúa ra đi,

Tin Mừng luôn được duy trì khắp nơi.

Nói cho hết thảy mọi người,

Hãy yêu mến Chúa, giữ Lời Ngài ban.

Chúa Cha Chí Thánh khôn ngoan,

Luôn ban ân phúc vẹn toàn xuống cho.

Mọi người đừng có âu lo,

Đã có Thần Khí xuống cho thế trần.

Đó là phép Chúa Thánh Thần,

Luôn luôn thánh hóa và gần chúng ta.

Mọi sự bởi Chúa mà ra,

Có Đấng Phù Trợ thật là an tâm.

Thiên Chúa không chút sai lầm,

Ngài luôn che chở bởi tâm nhân lành.

Vẫn luôn yêu mến đồng hành,

Trên trời, dưới đất nghe danh của Ngài.

Thần Thánh quy phục van nài,

Nói cho người thế là loài tội nhân.

Chúng ta phải nhớ bản thân,

Hãy luôn xác tín để gần Chúa hơn.

Cầu nguyện sớm tối luôn luôn,

Cả khi vui sướng, lúc buồn đừng quên.

 
Giuse Nguyễn Mạnh Điền
Giáo xứ Bà Trà