Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ

/ 563 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 59: Văn hiến hay Văn vật Hot

Văn hiến là truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp được thể hiện qua sách hay và người tài. Văn vật là truyền thống văn hoá tốt đẹp biểu hiện ở nhiều nhân tài và di tích lịch sử.
/ 4291 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 49: Điểm Xuyết hay Điểm Xuyến Hot

Điểm xuyết (từ gốc Hán) có nghĩa là sửa sang, trang trí, tô vẽ thêm cho đẹp hơn. Điểm xuyết là điểm thêm vào nhằm làm cho đẹp hơn...

/ 1831 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 13: Chúa Nhật hay Chủ Nhật Hot

“Chúa Nhật”: (Hán Việt) “Nhật” có nghĩa là ngày, “Chúa Nhật” có nghĩa là “ngày của Chúa”. “Chủ Nhật”: (Hán Việt) “Chủ” có nghĩa là Chúa. 
Theo nguồn gốc, chữ “Chúa” và chữ “Chủ” đều bắt nguồn từ chữ zhǔ (主) trong tiếng Hán, vì lúc đạo Công Giáo truyền vào Trung Hoa, người Tàu dịch là Thiên Chủ, sau đời Mãn Thanh mới đổi thành Thiên Chúa cho trang trọng. Vì thế, “Chúa” và “Chủ” đều giống nhau. Do đó, chúng ta có thể gọi là Chúa Nhật hoặc Chủ Nhật đều như nhau.