Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ

/ 610 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 63: Biển lận hay Biển thủ

“Biển lận” và “Biển thủ” là hai từ hoàn toàn khác nghĩa nhau. “Biển lận” là một tính xấu của con người, còn “Biển thủ” là một hành vi phạm tội. Vì thế, chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này. 
/ 803 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 62: Cô độc hay cô đơn Hot

Như vậy, “Cô độc” và “Cô đơn” là hai từ gần nghĩa nhau. “Cô độc” thiên về phương diện thể chất; còn “Cô đơn” thiên về phương diện tinh thần.
/ 1492 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 58: Văn hoá hay Văn minh Hot

Văn hoá hay Văn minh
1. Văn hoá:
“Văn hoá” là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong lịch sử. Văn hóa là một khái niệm rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của mỗi người.
2. Văn minh:
+ Danh từ: là trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá với những đặc trưng riêng cho một cộng đồng, một thời đại.
+ Tĩnh từ: Có những đặc trưng của nền văn hoá phát triển cao.
Như vậy, “Văn hoá” chứa cả giá trị vật chất lẫn tinh thần, còn “Văn minh” thiên về giá trị vật chất và kỹ thuật. “Văn hoá” mang tính dân tộc, còn “Văn minh” mang tính quốc tế.
/ 1372 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 57: Khinh bạc và Khinh khỉnh Hot

1. Khinh bạc (từ Hán Việt): “khinh” là nhẹ, trái với chữ trọng; “khinh” trong khinh khí cầu; “khinh bạc” là xem nhẹ những gì mà người đời coi trọng. 2. Khinh khỉnh là tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.
/ 940 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 56: Dao động hay Giao động Hot

1. Dao động (từ Hán Việt): “dao” là lung lay, “động” là không vững; “dao động” là lung lay không vững...

/ 4008 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 55: Chia sẻ hay Chia xẻ Hot

Chia sẻ là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng. Chia xẻ là chia thành nhiều mảnh làm cho không còn một khối nữa.

/ 2749 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 54: Chiến thuật hay Chiến lược Hot

Chiến thuật là phương pháp đánh trong từng trận chiến. Chiến lược là phương châm và biện pháp quân sự áp dụng trong suốt cuộc chiến...

/ 4339 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 52: Bắt Nọn hay Bắt Lọn Hot

Bắt nọn là giả vờ như đã biết rồi để người nghe phải giật mình nói ra điều đang giấu giếm...