Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ

/ 2743 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 52: Bắt Nọn hay Bắt Lọn Hot

Bắt nọn là giả vờ như đã biết rồi để người nghe phải giật mình nói ra điều đang giấu giếm...

/ 1340 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 51: Cảm Giác Hay Cảm Nghĩ Hot

Cảm giác là sự nhận biết của cơ thể do ngoại giới tác động vào các giác quan của cơ thể. Cảm nghĩ là ý nghĩ nảy sinh khi có cảm xúc về điều gì.

/ 2033 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 48: Chua Xót hay Chua Sót Hot

Chua xót là xót xa, đau đớn một cách thấm thía. Chua sót không có nghĩa, là viết sai chính tả...

/ 1213 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 47: Hàm Súc hay Hàm Xúc Hot

Hàm súc là hình thức diễn dạt nhiều ý tứ sâu sắc bên trong. Trong văn học, hàm súc là “ít lời, nhiều ý”, là “súc tích, cô đọng”, là “lời đã hết mà ý vô cùng”, để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc...

/ 1379 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 46: Xoay Xở hay Xoay Sở Hot

Xoay trong từ xoay chuyển, xoay quanh, xoay qua xoay lại. Xở là động từ, có nghĩa là gỡ ra, làm bung ra, gỡ rối. Như vậy, xoay xở có nghĩa là xoay qua xoay lại để tìm phương án gỡ rối, bằng mọi cách để giải quyết một vấn đề khó khăn...

/ 927 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 45: Thập Niên hay Thập Kỷ Hot

Thập niên: “thập” là mười, “niên” là năm; “thập niên” có nghĩa là mười năm. Có nhiều từ vựng liên quan đến từ “niên” như: niên khoá, tất niên, tân niêm. 2. Thập kỷ: Trong tiếng Hán, nét nghĩa “thập kỷ” là “10 năm” không có. Có thể nét nghĩa này được phái sinh do thói quen ngôn ngữ của người Việt trong quá trình Việt hóa từ này.

/ 1356 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 43: Đường Xá Hay Đường Sá Hot

Đường sá: (danh từ) là đường đi lại trên bộ. Đường xá: là viết sai chính tả, không có ý nghĩa gì...

/ 1376 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 42: Nhân Ái hay Nhân Đạo Hot

1. Nhân ái: Tính từ: có lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Nhân đạo (Danh từ): đạo đức thể hiện ở lòng yêu thương, tôn trọng và bảo vệ con người. (Tính từ): có tính chất yêu thương, quý trọng vì con người.