Clock-Time

Mt 1: 1-16.18-23

/ 1640 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 1: 1-16.18-23:  Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta đã sẵn sàng noi gương Mẹ bước theo Đức Kitô tiến về quê hương trên trời - nơi gia đình các thánh cùng Đức Mẹ đang hưởng vinh quang Thiên Chúa?