Clock-Time

Mt 10: 1-7

/ 1038 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên C - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 1-7:  Ngày rửa tội, người có Kitô hữu lại được thêm một cái tên mới, đó là tên thánh. Tên thánh đi liền trước tên gọi của chúng ta để lập thành danh xưng Kitô hữu, đồng thời, cũng nói lên ước muốn noi gương vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng. 

/ 1543 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên B - Phải Truyền Giáo

Tin mừng Mt 10: 1-7: Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ chia sẻ sứ mạng mà Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Sứ mạng ấy là: hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi hầu cho “muôn dân trở thành môn đệ”

/ 1403 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chọn lựa của Chúa - Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên B

Tin mừng Mt 10: 1-7: Bênêdictô qua đời ngày 21 tháng 3 năm 547. Từ cuối thế kỷ VIII, Ngài đã được kính nhớ vào ngày 11 tháng 7. Ngày 24 tháng 10 năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ra tông thư “Sứ giả hoà bình” (Pacis nuntius), đặt người làm bổn mạng toàn châu Âu...

/ 1251 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên B - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 1-7:    Trong cánh đồng truyền giáo, đôi khi chúng ta cũng vướng vào việc loại trừ người này người kia