Clock-Time

Mt 10: 17-22

/ 1373 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đón Nhận Đau Khổ - Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C

Tin mừng Mt 10: 17-22: Thánh Stêphanô, vị thánh tử đạo tiên khởi của Giáo Hội, đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu của Hài Nhi vừa chào đời này. Khi cử hành như thế, Giáo hội muốn chúng ta nhận ra rằng: Thập giá luôn gắn liền với Chúa Giêsu và những ai theo Người.

/ 1250 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 17-22: Thiên Chúa yêu con người đến nỗi “đã ban Con Một”, và vẫn có lời gọi mời chúng ta sống yêu thương, là ra khỏi bản thân để sống cho anh chị em, qua  đời sống yêu thương phục vụ.

/ 1607 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 17-22: Lời Chúa hôm nay là lời tiên báo của Đức Giêsu về số phận của những môn đệ đi theo Chúa: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và an hem sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết”...
/ 1356 / Suy Niệm Hằng Ngày

Noi gương thánh Stephano tử đạo - Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Mt 10: 17-22: Tin Mừng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta về mầu nhiệm tử nạn được tiếp diễn trong lịch sử Giáo Hội. Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh. Phải chăng chúng ta không được mời gọi để nhận ra bóng đêm của mầu nhiệm tử nạn?...