Clock-Time

Mt 10: 17-22

/ 240 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hôm nay toàn thể giới Công Giáo Việt Nam có độ 130.000 tín hữu được diễm phúc đổ máu làm chứng cho Chúa trong số đó có 117 vị được phong chân phước...
/ 214 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống Đức Tin Là Làm Chứng - Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Năm C

Hôm nay, chúng ta hân hoan, tự hào và hãnh diện khi mừng kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Với con số 118 đấng đã được Giáo Hội tuyên phong và tôn kính, đây là con số đông đảo nơi sổ bộ các thánh trong Giáo Hội hoàn vũ.