Clock-Time

Mt 10: 34-11: 1

/ 551 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên C

Tin mừng Mt 10: 34 - 11: 1: Bài Tin-Mừng hôm nay là phần kết thúc bài giảng về sứ vụ truyền giáo, kêu gọi các Tông Đồ: phải dứt khoát lựa chọn, phải biết từ bỏ chính mình để theo Chúa, và các Tông Đồ được thông công quyền hành...
/ 1372 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 34-11:1: Chúa Giêsu đến thế gian khiến người ta phải dứt khoát chọn lựa. Hoặc Chúa hoặc ma quỉ. Hoặc trần gian hoặc nước trời. Chọn lựa đó dẫn đến hai con đường khác nhau.
/ 1164 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 34 - 11: 1: Bài Tin-Mừng hôm nay là phần kết thúc bài giảng về sứ vụ truyền giáo, kêu gọi các Tông Đồ: phải dứt khoát lựa chọn, phải biết từ bỏ chính mình để theo Chúa, và các Tông Đồ được thông công quyền hành...
/ 635 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 34-11:1: Lời Chúa hôm nay khẳng định cho chúng ta một chân lý rõ ràng: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”...