Clock-Time

Mt 10: 7-15

/ 1524 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 7-15: Chính khi người môn đệ phục vụ cho Tin Mừng một cách vô vị lợi, thì người môn đệ mới thanh thoát trước vàng bạc, tiền nong, hay lắng lo cho những nhu cầu vật chất khiến tay xách nách mang những của cải chóng qua, để rồi có nguy cơ mất phương hướng.

/ 2515 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên B - Căn Tính Của Người Môn Đệ

Tin Mừng Mt 10: 7-15: Đức Giêsu đã trao truyền cho các môn đệ sứ mạng và sự nghiệp của chính Ngài. 

/ 1559 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 7-15: Khi đọc và suy niệm Tin Mừng hôm nay; và nhất là với chỉ thị sai đi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về “đời tông đồ” vốn đã được liên kết trong bí tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận.

/ 1267 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 7-15: Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy được nội dung rao giảng của những người được Chúa Giêsu sai đi đó là Nước Chúa. Cùng với nội dung đó là những dấu chỉ kèm theo như việc cứu chữa con người khỏi bệnh tật