Clock-Time

Mt 11: 11-15

/ 1147 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tập Sống Như Gioan - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A

Tin Mưng Mt 11:11-15: Tin Mừng hôm nay góp một nét vẽ khắc họa nên chân dung Gioan Tẩy Giả: Chúa Giêsu xác nhận ông là người cao trọng nhất trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ ; ông là hiện thân của ngôn sứ Êlia với sứ mạng kêu gọi người ta sám hối để chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Cứu Thế.

/ 610 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11: 11-15: Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin mừng chưa đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày của mình nữa mới đủ điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận nại kiên trì và nỗ lực không ngừng...

/ 745 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 11-15 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông."

/ 1172 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dùng sức mạnh để chiếm nước trời - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C

Tin mừng Mt 11: 11-15: Hôm nay, lúc này, hẳn là dịp thuận tiện, là ngày lành tháng tốt để ta mời Chúa đến, để ta dám đặt tay mình vào bàn tay Chúa ngõ hầu Người có thể dắt ta đi, cùng ta chiến đấu và chiến thắng những khó khăn cản bước...

/ 1111 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 11-15: Mùa Vọng là mùa của sự mong chờ trong tin yêu, hy vọng nhưng không kém phần quyết liệt của sứ điệp sám hối, canh tân biến đổi đời sống. 

/ 866 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C

Tin mừng Mt 11: 11-15: Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin mừng chưa đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày của mình nữa mới đủ điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận nại kiên trì và nỗ lực không ngừng...
/ 1326 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chiêm ngắm cuộc đời Thánh Gioan - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 11: 11-15: Hôm nay, lúc này, hẳn là dịp thuận tiện, là ngày lành tháng tốt để ta mời Chúa đến, để ta dám đặt tay mình vào bàn tay Chúa ngõ hầu Người có thể dắt ta đi, cùng ta chiến đấu và chiến thắng những khó khăn cản bước...
/ 1263 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 11: 11-15: Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin mừng chưa đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày của mình nữa mới đủ điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận nại kiên trì và nỗ lực không ngừng...