Clock-Time

Mt 11: 2-11

/ 646 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ta Hãy Vẽ Lên Dung Mạo Của Chúa Trong Cuộc Đời Ta - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11 Với trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Gioan là kẻ mà Thánh Kinh đã nói: “Ta sẽ sai sứ giả Ta đi trước con để mở đường cho con”.

/ 442 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chu Toàn Sứ Vụ Làm Tiền Sứ Cho Đức Kitô - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11 Bài Tin Mừng nhằm giới thiệu Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai và đề cao Tân Ước trổi vượt hơn Cựu Ước. 

/ 415 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đấng Cứu Thế Đã Gần Đến - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Chúa Giêsu đã đến, chúng ta đã và đang gặp gỡ, đón tiếp Người trong kinh nguyện, trong Thánh lễ và trong việc sống Lời Người. Tuy nhiên, Giáo hội muốn qua phụng vụ của Chúa nhật III mùa Vọng này, kêu gọi chúng ta lắng nghe sứ điệp hy vọng.

/ 417 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11 Một diễn từ rất sôi nổi, với những câu hỏi ngắn móc nối nhau, tất cả đều cho thấy Gioan là một đại ngôn sứ.

/ 573 / Suy Niệm Chúa Nhật

"Đấng Phải Đến" - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11 Chúa Giêsu Kitô chính là "Đấng phải đến". Ngài đã đến rồi. Đó là niềm tin của chúng ta hôm nay như đã là niềm tin của thánh Phêrô.