Clock-Time

Mt 11: 25-27

/ 762 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 11: 25-27: Qua bài Tin-Mừng này, chúng ta thấy những kẻ tự cao tự đại, tự cho mình là khôn ngoan thông thái, đã bị Chúa than trách; trái lại những kẻ bé mọn khiêm nhường lại được Chúa chúc lành...
/ 0 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta thấy những kẻ tự cao tự đại, tự cho mình là khôn ngoan thông thái, đã bị Chúa than trách; trái lại, những kẻ bé mọn khiêm nhường lại được Chúa ban phúc lành...
/ 0 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A - Hãy trở nên bé mọn

Tin Mừng Mt 11: 25-27: Qua trang Tin Mừng, ta thấy những kẻ tự cao tự  đại,  tự  cho mình là khôn ngoan thông thái, đã bị Chúa than trách; trái lại những ké bé mọn khiêm nhường lại được Chúa chúc lành. Vì thế chúng ta thấy những ai với tâm hồn đơn sơ...