Clock-Time

Mt 11: 25-27

/ 1262 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn

/ 1666 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B - Trở Nên Bé Mọn

Tin Mừng Mt 11: 25-27  Người bé mọn là người nhận thức được những giới hạn của chính mình trước ân huệ cao quý đến từ Thiên Chúa

/ 1093 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiên Tốn Để Đón Nhận Mặc Khải - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Thái độ kiêu ngạo là điều rất nguy hiểm, nó có nguy cơ cản trở ơn cứu độ. 

/ 1146 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Lời cầu nguyện ngợi khen của Chúa Giê-su trong đoạn Tin-Mừng này, là khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện truyền giáo

/ 1140 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn