Clock-Time

Mt 11: 25-30

/ 495 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11:25-30  Trở nên môn đệ Chúa Giêsu không có nghĩa là được tự do vô lối, nhưng là mang lấy ách của Người. Đi đôi với tình yêu luôn có một sự ràng buộc.
/ 1050 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 11: 25-30 Đức Giêsu không phân tích khuynh hướng tâm lý và đức hạnh của những người bé mọn và nghèo khó...
/ 1311 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11:25-30 Mải mê đi tìm sự nổi tiếng, biết bao người đã đánh mất chính mình, đánh mất các mối tương quan tốt đẹp với tha nhân...