Clock-Time

Mt 11: 28-30

/ 926 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 11: 28-30: Bài Tin-Mừng hôm nay giới thiệu cho mọi người Ki-tô hữu chúng ta một phương thế siêu nhiên để vượt qua những thử thách, đó là đến với Chúa: "Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng"...
/ 0 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30: Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho mọi người Kitô hữu một phương thế siêu nhiên để vượt qua những thử thách, buồn phiền, để được an bình tươi vui trong tâm hồn, đó là đến với Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”...