Clock-Time

Mt 11: 28-30

/ 320 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 18: 28-30: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su mời gọi người ta đến với Người và làm môn đệ của Người.

/ 1140 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 28-30: Chúa Giêsu đã thấy con người long đong vất vả khổ cực, Chúa muốn nâng đỡ con người: “Hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho”. Chúa khích lệ con người đến với Chúa để Chúa nâng đỡ, ủi an.

/ 585 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng C

Tin mừng Mt 18: 28-30: Đức Giê-su là Thầy dạy và là Đấng ban phát cho người ta mọi ơn lành.Bởi đó Chúa mời gọi người ta đến làm môn đệ của Người. Ach Người tuy có nặng, nhưng với ân điển và sừ an ủi mà Người ban cho, ách ấy sẽ trở nên êm ái và nhẹ nhàng...
/ 891 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 18: 28-30: Đức Giê-su là Thầy dạy và là Đấng ban phát cho người ta mọi ơn lành.Bởi đó Chúa mời gọi người ta đến làm môn đệ của Người. Ach Người tuy có nặng, nhưng với ân điển và sừ an ủi mà Người ban cho, ách ấy sẽ trở nên êm ái và nhẹ nhàng...
/ 1801 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 28-30: Có thể nói, đoạn Tin Mừng này là đoạn Tin Mừng ngắn nhất trong Năm Phụng vụ, chỉ vỏn vẹn có ba câu Lời Chúa. Thế nhưng, đây là những lời an ủi rất lớn cho những người đương thời Chúa Giêsu và cho chúng ta ngày hôm nay...