Clock-Time

Mt 11: 28-30

/ 1691 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng

/ 2221 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên B - Mang "Ách" Và "Gánh" Của Chúa Để Được Bình An

Tin Mừng Mt 11: 28-30  Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi hãy mang lấy “ách” và “gánh” của Ngài để được bình an và hạnh phúc, vì “ách” của Ngài thì êm ái và “gánh” của Ngài thì nhẹ nhàng

/ 2017 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Học Khiêm Nhường - Thứ Năm Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 28-30  “Hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi. Vì tôi hiền hậu và khiêm nhường vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng”

/ 1549 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng