Clock-Time

Mt 11:28-30

/ 950 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

Đức Giêsu tiếp tục nghĩ đến những người đầu tiên vẫn được Người quan tâm chăm sóc đó là những kẻ thấp bé, nghèo hèn, những người đau khổ đói khát, những người bệnh tật hay bất hạnh... nói chung, đó là tất cả những người đang mang gánh nặng nề.