Clock-Time

Mt 12: 1-8

/ 694 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 12: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện tranh luận giữa các thầy biệt phái và Đức Giê Su về việc giữ luật ngày sa-bát...
/ 0 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Khi ấy, vào ngày Sabát, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày sabát"...