Clock-Time

Mt 12: 1-8

/ 997 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn...

/ 943 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng nhân - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Trang Tin Mừng hôm nay giúp mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm mình. Giây phút nào đó, có thể chúng ta cũng hành động như những người Biệt phái xưa: khép mình với tha nhân, tự mãn trong những thói quen cố hữu của mình để không đưa tay ra giúp đỡ anh chị em những lúc họ cần đến sự trợ giúp của chúng ta...

/ 731 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện tranh luận giữa các thầy biệt phái và Đức Giê Su về việc giữ luật ngày sa-bát.

/ 963 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B - Giữ Luật Vì Lòng Mến

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Đức Giêsu khiển trách những người Pharisêu về thái độ nệ luật của họ, nên đã đánh mất đi tương quan với Thiên Chúa và với nhau trong tình yêu.

/ 1031 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế