Clock-Time

Mt 12: 14-21

/ 1531 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Đoạn Tin Mừng trên diễn tả cho ta thấy những người Pharisêu cảm thấy bực tức, ghen ghét trước sự giảng dạy và hành động của Chúa Giêsu, nên họ có ý định làm hại Chúa Giêsu.

/ 1548 / Suy Niệm Hằng Ngày

Người Tôi Trung Hiền Lành Và Khiêm Tốn - Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt, lần này xảy ra ngay giữa Hội Đường và lại vào đúng ngày Sabát. Vì thế, nhân dịp này, những người Pharisêu tính kế lập mưu để tìm cách giết Đức Giêsu. 

/ 1730 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên B - Đức Giêsu - Người Tôi Trung Của Thiên Chúa

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt, lần này xảy ra ngay giữa Hội Đường và lại vào đúng ngày Sabát. Vì thế, nhân dịp này, những người Pharisêu tính kế lập mưu để tìm cách giết Đức Giêsu. 

/ 1426 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người