Clock-Time

Mt 13: 18-23

/ 302 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên C

Tin mừng Mt 13: 10-17: Qua bài Tin-Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy mục đích của dụ ngôn: Không nhằm vào người gieo giống, vì Chúa Giê-su là ngôi lời Thiên-Chúa, là Đấng phản ảnh Chúa Cha một cách trung thực tuyệt vời...
/ 840 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 18-23:  Hôm nay mừng lễ thánh Gioakim và thánh Anna. Hai vị là những người đã sống gắn bó mật thiết với Lời Chúa. Chính nhờ vậy, mà các ngài đã có được một người con hoàn hảo là Đức Maria - Đấng có vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Chúa.
/ 1341 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 18-23: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó...
/ 692 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên B

Tin mừng Mt 13: 10-17: Qua bài Tin-Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy mục đích của dụ ngôn: Không nhằm vào người gieo giống, vì Chúa Giê-su là ngôi lời Thiên-Chúa, là Đấng phản ảnh Chúa Cha một cách trung thực tuyệt vời...
/ 728 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 10-17: Qua bài Tin-Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy mục đích của dụ ngôn: Không nhằm vào người gieo giống, vì Chúa Giê-su là ngôi lời Thiên-Chúa, là Đấng phản ảnh Chúa Cha một cách trung thực tuyệt vời...
/ 684 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 18-23: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó...
/ 693 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 18-23: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó...