Clock-Time

Mt 13: 35-43

/ 1752 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 13: 35-43: Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ
/ 1209 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa phác hoạ lên tính hiện thực của thế giới mà chúng ta đang sống. Thế giới ấy hướng về điểm cuối theo thời gian tuyến tính. Có khởi đầu và có chung cuộc. 
/ 1583 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên A

Qua đoạn Tin Mừng với dụ ngôn “Cỏ lùng trong ruộng”chúng ta thấy Thiên Chúa luôn gieo giống tốt trong ruộng mình là tâm hồn con người, nhưng ma quỷ là kẻ thù của Thiên Chúa vì ghen ghét, nên đã lén gieo cỏ lùng. 
/ 1115 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên A - Quảng Đại Và Chờ Đợi

Chúa Giêsu bỏ đám đông đang nghe Người tại điểm này và cùng với các môn đệ về nhà, nơi xuất phát (13, 1) để rồi Người dành thời gian để giảng dạy cho các môn đệ. v