Clock-Time

Mt 13: 44-46

/ 851 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Yêu Mến Chúa Và Mẹ Của Thánh Anphongsô - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên B

Tin Mừng Mt 13: 44-46: Nhìn vào lòng yêu mến Chúa Giêsu của thánh Anphongsô, chúng ta hiểu được sự kỳ diệu của tình yêu khiến cho ngài trở nên một vị thánh vĩ đại với lòng yêu mến các linh hồn cách mãnh liệt

/ 1349 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 44-46: "Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.

/ 472 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên B

Tin mừng Mt 13: 44-46: Dụ ngôn đi tìm ngọc quý cũng mang ý nghĩa tương tự như dụ ngôn kho báu. Nước-Trời cao quý hơn tất cả mọi sự con người có thể có, nên con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả, để chiếm được Nước ấy. Có người hiểu thương gia là Chúa Giê-su, và viên ngọc quý là con người: Con Thiên-Chúa đã hy sinh tất cả vì loài người chúng ta...
/ 904 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 44-46: Dụ ngôn đi tìm ngọc quý cũng mang ý nghĩa tương tự như dụ ngôn kho báu. Nước-Trời cao quý hơn tất cả mọi sự con người có thể có, nên con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả, để chiếm được Nước ấy. Có người hiểu thương gia là Chúa Giê-su, và viên ngọc quý là con người: Con Thiên-Chúa đã hy sinh tất cả vì loài người chúng ta...
/ 1009 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 44-46: Chúa Giêsu nói về giá trị của nước Trời như là điều gì quý nhất mà dám bán hết để sở hữu cho bằng được...