Clock-Time

Mt 13: 47-53

/ 2754 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hướng Đến Ngày Cánh Chung - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên B

Tin Mừng Mt 13: 47-53: Hôm nay Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết hình ảnh trong ngày phán xét, như người chài lưới chài được mọi thứ cá được đưa về phân loại. Ngày tận thế cũng vậy, Thiên Chúa sẽ sai Thiên Thần đến và phân loại kẻ tốt và kẻ xấu.

/ 1992 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 47-53: Chúa Giêsu luôn giáo huấn về thực tại Nước Trời. Nước Trời trong giáo huấn của Chúa Giêsu không phải là một nơi chốn mà là một tình trạng. Tình trạng đó được diễn tả : “Cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì vướt ra ngoài. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

/ 1878 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 47-53: “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không”. Câu nói này không chỉ dừng lại ở mặt tri thức, hiểu biết về một vài vấn đề Chúa Giêsu trình bày trong các bài giảng, mà nó còn dự phóng xa hơn, hiểu cũng là tin, hiểu để tin...