Clock-Time

Mt 13: 54-58

/ 667 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên C

Tin mừng Mt 13: 54-58: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê Su trở về thăm quê hương Na-da-rét, nhưng bị người đồng hương từ chối...
/ 1231 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 54-58:  Thái độ cứng lòng tin của người đồng hương đã làm Chúa Giêsu khó chịu và Ngài đã lấy câu ngạn ngữ để giáo huấn: “Tiên tri có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi !”. 

/ 1436 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bệnh Nhìn Bề Ngoài - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên B

Tin Mừng Mt 13: 54-58: Sau một thời gian hoạt động ở những nơi khác, Chúa Giêsu trở về quê hương Nazareth và rao giảng trong hội đường. Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu trở về thăm quê hương, nhưng bị những người đồng hương từ chối.

/ 572 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên B

Tin mừng Mt 13: 54-58: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê Su trở về thăm quê hương Na-da-rét, nhưng bị người đồng hương từ chối...
/ 1210 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 54-58: Chúa Giêsu trở về thăm quê hương Nazareth, nhưng bị người đồng hương từ chối.

/ 1137 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 54-58: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê Su trở về thăm quê hương Na-da-rét, nhưng bị người đồng hương từ chối...
/ 1621 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 54-58: Hôm nay, Chúa trở về Nazaret. Cứ ngỡ sự hiện diện cũng như lời rao giảng đầy quyền năng và giáo lý mới mẽ của Chúa, người con của dân làng, sẽ khiến dân làng đón nhận và tự hào. Nào ngờ kết quả ngược lại...