Clock-Time

Mt 13:24-43

/ 609 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Cứ Để Cả Hai Cùng Lớn Lên

Mt 13: 24-43: Trong cuộc sống của chúng ta, cỏ lùng luôn mọc chung với lúa tốt, bóng tối luôn chen lẫn với ánh sáng, cái ác luôn sống chung với cái thiện. Thiên Chúa cũng không cho phép nhổ cỏ lùng ngay vì sợ hại đến lúa.
/ 321 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 13: 24-43: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về lòng kiên nhẫn và nhân hậu của Chúa.