Clock-Time

Mt 14: 1-12

/ 431 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên C

Tin mừng Mt 14: 1-12: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả bị Hêrôđê cho lệnh chém đầu, để loan báo về số phận của Chúa Giê-su Kitô.
/ 724 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 14: 1-12: Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”

/ 1088 / Suy Niệm Hằng Ngày

Một Cuộc Đời Mẫu Mực - Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên B

Tin Mừng Mt 14: 1-12: Đời sống thánh Gioan Maria Vianney quả là một tấm gương hy sinh vì Chúa và các linh hồn, đúng như lời thánh nhân thường nói: "Hạnh phúc cho một vị linh mục được chết kiệt sức vì phục vụ Chúa và các linh hồn.

/ 1041 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 14: 1-12:Tiểu vương Hêrôđê và Gioan Tẩy Giả là hai con người, hai tính cách đối nghịch. Đoạn Thánh Kinh mà ta đọc và suy niệm hôm nay khắc hoạ lên cho chúng ta về hai con người đó và về hai cách sống giúp chúng ta chọn lựa. 

/ 553 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên B

Tin mừng Mt 14: 1-12: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả bị Hêrôđê cho lệnh chém đầu, để loan báo về số phận của Chúa Giê-su Kitô.
/ 970 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 14: 1-12: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả bị Hêrôđê cho lệnh chém đầu, để loan báo về số phận của Chúa Giê-su Kitô.
/ 1287 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 14: 1-12:Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ vĩ đại của Thiên Chúa. Ngài dọn đường cho Chúa Kitô bằng cách kêu gọi con người ăn năn tội để đón chờ Chúa Kitô ngự đến. Ngài đã dùng chính cái chết của mình để đấu tranh
/ 1250 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên A - Đời Ngôn Sứ

Tin Mừng Mt 14: 1-12: Hai câu mở đầu và câu cuối cùng của bài Tin Mừng, tên Đức Giêsu được nhắc đến. Với ngụ ý ấy, thánh sử như muốn làm nổi bật đời chứng nhân của Gioan Tẩy Giả với sự xuất hiện của Chúa Giêsu.