Clock-Time

Mt 14: 13-21

/ 1376 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bánh Thiên Chúa Ban Tặng - Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 14: 13-21:  Chúa Giêsu đã khẳng định : "Người ta sống không nguyên bởi bánh". Còn cần phải có của ăn thiêng liêng.
/ 878 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chia Sẻ Cho Người Nghèo Đói - Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 14: 13-21:  Điều nguy hiểm nhất cho con người là không còn biết chạnh lòng thương xót trước những nổi khổ đau của người khác. Lòng nhân ái không chỉ làm cho chúng ta "thành người" mà còn là dấu chỉ của người môn đệ Chúa.
/ 839 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 14: 13-21: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của một Đức Giêsu hết lòng thương yêu đoàn người đông đảo, khi họ đi theo Người để nghe Người giảng dạy, và nhiều người trong số đó đã được Người chữa lành bệnh tật cho.