Clock-Time

Mt 14: 22-36

/ 1673 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 14: 22-36:Từ câu chuyện Tin Mừng, chúng ta nhìn ra thực tế đời người. Ta nhận ra, nhiều lúc muốn đi xa, muốn vượt lên, muốn bỏ lại phía sau những nhỏ nhen, những tầm thường, đòi ta phải "vượt biển", nghĩa là phải vững để đứng trên những cheo leo, những thách thức trong đời. 

/ 1740 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 14: 22-36: Khi thấy gió mạnh, Phêrô sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu tôi". Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?"...
/ 1924 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên A - Lạy Thầy Xin Cứu Con

Tin Mừng Mt 14: 22-36: Trang Tin Mừng hôm nay kể lại các ông lại hoảng sợ khi chèo thuyền xa bờ ban đêm và bị sóng đánh vì ngược gió.