Clock-Time

Mt 15: 21-28

/ 721 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Có Lòng Tin Như Người Đàn Bà Cana - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên C

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cao lòng tin của người đàn bà xứ Canaan, tức là một người ngoại giáo. 

/ 313 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên C

 Tin mừng Mt 15: 21-28: "Hỡi bà lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy". Ngoài ý nghĩa khen ngợi đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa Giê-su còn nhấn mạnh: với những người ngoại giao bị khinh khi, thì đức tin họ cứu sống họ....

/ 730 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện về sự thử thách niềm tin, sự kiên trì cầu xin của người đàn bà xứ Canaan đến xin Chúa Giêsu chữa con của bà bị quỷ ám. Với thái độ khiêm nhường và sự khôn khéo của bà, Chúa Giêsu đã khen bà và cho bà được như ý nguyện.

/ 809 / Suy Niệm Hằng Ngày

Loan Báo Tin Mừng Như Thánh Đa Minh - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên B

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Tường thuật phúc âm trong ngày lễ kính Cha Thánh hôm nay, gồm tóm tất cả những điều nhắn nhủ của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài, muốn bước đi theo Ngài trên con đường rao truyền Tin Mừng cứu độ đặc biệt bằng linh đạo Đa Minh.

/ 1023 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Chúa không im lặng khi ta cầu xin, nhưng có thể Chúa đang thử thách xem đức tin của ta mạnh hay yếu? Trưởng thành hay ấu trĩ? Ta cần noi gương người đàn bà ngoại giáo trong Tin Mừng: kiên trì cầu nguyện và không ngã lòng cậy trông. 

/ 474 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên B

 Tin mừng Mt 15: 21-28: "Hỡi bà lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy". Ngoài ý nghĩa khen ngợi đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa Giê-su còn nhấn mạnh: với những người ngoại giao bị khinh khi, thì đức tin họ cứu sống họ....

/ 1127 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên A

 Tin mừng Mt 15: 21-28: "Hỡi bà lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy". Ngoài ý nghĩa khen ngợi đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa Giê-su còn nhấn mạnh: với những người ngoại giao bị khinh khi, thì đức tin họ cứu sống họ....
/ 1533 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành...