Clock-Time

Mt 16: 13-19

/ 1289 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trên Đá Này Ta Xây Hội Thánh - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên C

Tin mừng Mt 16: 13-19: Ngày lễ lập tông tòa thánh Phêrô là lời mời gọi toàn thể dân Chúa trên hoàn vũ hãy cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện liên lỉ cho vị Cha chung của Giáo hội trước một trọng trách nặng nề mà Chúa và Giáo hội trao phó cho ngài. 
/ 1413 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 13-19: Hôm nay lễ lập Tông tòa thánh Phêrô, Tin Mừng thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta thấy giây phút quan trọng mà chính Đức Giêsu đã chọn Phêrô làm người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội.
/ 1946 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho...
/ 1468 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B - Niềm ttin sắt đá của Phêrô

Tin mừng Mt 16: 13-19:  Mừng Lễ hôm nay, Hội Thánh mời gọi tất cả chúng ta hướng về Đức Giáo Hoàng, đấng kế vị Phêrô. Ngài là vị cha chung của Hội Thánh, có trách nhiệm chăm sóc và hướng dẫn Dân Chúa...