Clock-Time

Mt 16: 24-28

/ 321 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên C

Tin mừng Mt 16: 24- 28: Hôm nay, bài Tin Mừng kể lại việc Đức Giêsu đòi hỏi những người Ngài muốn gọi và chọn để ra đi thi hành sứ vụ cần phải “từ bỏ mình và vác thập giá theo Ngài”...
/ 1218 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Sáu tuần XVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 24-28: Điều mà Chúa Giêsu nói hôm nay, không phải chỉ dành cho các tông đồ, các môn đệ, mà còn cho tất cả chúng ta, những ai tin vào Người. “từ bỏ mình, vác thập giá, liều mất mạng sống vì Thầy”. Những đề nghị nghiêm túc đó có làm cho chúng ta e ngại, rụt lại không?